Autors
VokialBG - Timski organizator i menadžer, grafika, pravljenje mapa i programiranje
Radar - programiranje
EliteKill - grafika, programiranje
Relentless - grafika
News    About   Screenshots   Videos   Future   Downloads   Authors   Contacts   Forum
O nazivu:

Ime Ghost of the Past je uzeto od istoimenog stripa, koje je nacrtao Vlaad. Ime GotP je iskorišceno sa Vlaadovom dozvolom.

Testeri:

Ted
Kronos1000
Daystar
Card_Ximinez

Posebna zahvalnica:

Ted, alcibiades, Daystar, Baklava
Ghost of The Past
Ghost of the Past ekipa