News    About   Screenshots   Videos   Future   Downloads   Authors   Contacts
 
 
 
Контакти
Ако имате някакви въпроси относно проекта или искате да станете част от нашият отбор или тестър ни пишете на:
Ghost of The Past
Ghost of the Past Team